กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน134,680.3174,992.0044.3 %5.05,983.131,899.1468.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,375.907,246.00-205.0 %0.0920.89361.7760.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,799.711,770.001.7 %0.51,532.60506.5866.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ2,459.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ796.98ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,423.793,745.50-163.1 %0.01,817.16797.6156.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,628.682,545.00-56.3 %0.02,026.31756.1162.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,245.724,628.00-271.5 %0.02,263.73440.5280.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,077.131,602.00-48.7 %0.01,728.19514.1270.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,168.622,628.00-124.9 %0.01,594.22892.2244.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,482.064,564.50-208.0 %0.01,851.94823.8955.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท995.981,576.20-58.3 %0.01,094.68338.8869.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,434.362,754.40-92.0 %0.02,443.42502.4779.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,125.131,175.10-4.4 %0.01,690.44389.9176.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,748.072,943.00-68.4 %0.02,536.551,047.1458.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,483.532,031.5018.2 %5.03,152.82747.7176.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,350.611,157.0014.3 %5.01,535.76665.0056.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด752.031,564.50-108.0 %0.01,159.24272.5876.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,293.911,737.50-34.3 %0.02,763.10686.4275.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก944.661,188.00-25.8 %0.01,046.67251.8175.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,074.551,495.00-39.1 %0.01,044.39572.0945.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ2,990.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ434.51ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,854.722,923.00-57.6 %0.03,108.69650.7579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,378.842,452.00-77.8 %0.02,164.20749.0165.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,118.973,072.00-174.5 %0.02,146.65643.6570.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,737.952,200.00-26.6 %0.0676.70322.9652.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,438.413,574.00-148.5 %0.01,472.13829.0343.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,256.238.4099.3 %5.02,325.17566.5475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,053.862,350.00-123.0 %0.01,433.56846.0341.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,299.241,304.00-0.4 %0.02,206.58599.4572.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,677.143,067.20-82.9 %0.01,179.53583.4850.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์968.23888.008.3 %4.01,731.28847.3151.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,305.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ783.48ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,118.832,987.30-167.0 %0.0978.42657.1532.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,002.73735.0126.7 %5.01,290.10469.6663.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา879.972,442.30-177.5 %0.01,755.62362.2379.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,114.932,938.00-163.5 %0.01,980.89441.9277.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ517.14ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร810.952,610.00-221.8 %0.01,474.06481.0467.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,075.732,295.99-113.4 %0.02,249.07913.9059.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี873.943,567.50-308.2 %0.01,709.67318.8681.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์859.051,900.60-121.2 %0.02,427.54528.2078.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,045.522,473.60-136.6 %0.01,761.88472.8573.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,477.843,736.00-152.8 %0.0546.86314.1242.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม934.131,331.46-42.5 %0.01,582.18304.5880.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร881.655,302.00-501.4 %0.01,439.69706.1950.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,084.49367.0066.2 %5.02,429.00520.3578.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,031.331,277.50-23.9 %0.01,416.44349.2775.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,226.781,117.808.9 %4.01,472.42324.9077.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,633.931,787.00-9.4 %0.02,088.19378.6681.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,163.846.5599.4 %5.01,263.38451.7564.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,085.253,686.40-239.7 %0.01,301.47815.5137.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ5,178.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.96ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,311.213,213.60-145.1 %0.01,720.27703.3759.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,502.533,102.00-106.5 %0.02,430.04545.1277.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,466.793,470.40-136.6 %0.01,492.29316.3478.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย373.462,030.50-443.7 %0.02,290.05621.0672.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,111.971,160.00-4.3 %0.02,037.85515.4074.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,155.971,478.00-27.9 %0.02,122.44481.9377.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,756.673,314.00-88.7 %0.01,899.28588.9269.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,688.941,580.406.4 %3.01,107.33486.9156.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,704.124,507.00-164.5 %0.0836.42445.5046.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,075.622,551.80-137.2 %0.0473.90637.04-34.4 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,873.513,456.0061.1 %5.0774.47424.0345.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว999.661,650.00-65.1 %0.01,841.06906.4750.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,432.221,692.00-18.1 %0.01,316.33722.0045.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,101.302,072.70-88.2 %0.0652.39306.8753.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,153.472,711.00-135.0 %0.01,767.10614.4665.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,159.63789.0032.0 %5.01,605.39867.5046.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,677.433,361.50-100.4 %0.02,468.78990.2859.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,042.941,171.00-12.3 %0.01,947.97478.5675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,452.433,108.96-114.1 %0.01,020.47439.9156.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,042.342,018.10-93.6 %0.0818.38491.7339.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,024.412,160.30-110.9 %0.01,233.07535.4656.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,183.033,014.90-154.8 %0.02,341.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์642.183,547.00-452.3 %0.01,973.781,263.8336.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี816.151,756.50-115.2 %0.01,862.84381.4379.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,726.851,585.008.2 %4.02,728.83794.3870.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,304.437,269.64-68.9 %0.02,099.23687.5067.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,219.613,948.00-22.6 %0.02,767.592,943.30-6.3 %0.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,257.0716,618.50-47.6 %0.01,521.741,467.713.6 %1.5
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,214.326,964.00-214.5 %0.01,864.911,023.9545.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,393.639,408.00-293.0 %0.02,458.56668.6272.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,792.594,140.00-9.2 %0.02,488.34444.4782.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,156.484,212.00-95.3 %0.01,241.69531.6057.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,990.679,594.00-92.2 %0.0737.24768.41-4.2 %0.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,842.498,444.88-197.1 %0.01,206.08769.3336.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,609.439,088.34-37.5 %0.01,092.90687.1637.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส5,063.126,192.63-22.3 %0.01,545.90665.7256.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,286.298,114.62-29.1 %0.03,243.75443.9186.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง7,200.4415,947.00-121.5 %0.01,978.381,077.4045.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,849.7610,210.005.9 %2.5858.71777.299.5 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,488.345,856.00-30.5 %0.03,153.08971.5369.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,646.7112,352.65-6.1 %0.02,380.54923.2161.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,820.6210,085.25-109.2 %0.01,296.161,078.1316.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,783.465,970.00-57.8 %0.01,538.25912.0040.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,155.8111,946.60-30.5 %0.02,486.93756.5069.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,869.079,428.00-60.6 %0.0982.95371.8662.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,254.4614,315.39-73.4 %0.03,339.50790.0376.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,541.8917,451.69-39.1 %0.02,164.411,047.7451.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,015.2925,302.00-94.4 %0.01,160.98308.0573.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,125.208,811.00-8.4 %0.01,697.861,109.0034.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,858.4017,124.34-44.4 %0.02,608.61960.3863.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,833.5530,347.68-104.6 %0.01,526.711,010.1533.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,755.1518,619.00-11.1 %0.01,107.59519.0253.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,230.8042,990.00-182.3 %0.01,072.76747.4730.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,642.9819,638.56-84.5 %0.01,361.11946.3830.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี4,568.3312,250.10-168.2 %0.0651.061,080.35-65.9 %0.0
รวม 460,414 626,885 -36.16 % 177,851 68,962 61.22 %