กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์130,927.83112,639.0014.0 %5.06,327.061,974.3168.8 %5.0
รวม 130,928 112,639 13.97 % 6,327 1,974 68.80 %