สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าไม่ครบ40,727.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ331.05ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %