สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 164,584.13138,328.0016.0 %5.06,968.0312,430.89-78.4 %0.0
รวม 164,584 138,328 15.95 % 6,968 12,431 -78.40 %