สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2970055.01696235.042.9 %5.034308.6026946.391679.8 %5.0
รวม 2,970,055 1,696,235 42.89 % 5.0 34,309 6,946 79.75 % 5.0