สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี564466.44484001.014.3 %5.032595.1992401.078992.6 %5.0
รวม 564,466 484,001 14.26 % 5.0 32,595 2,401 92.63 % 5.0