สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม702261.75675648.03.8 %1.528915.14589.850184.1 %5.0
รวม 702,262 675,648 3.79 % 1.5 28,915 4,590 84.13 % 5.0