กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า542483.38675000.0-24.4 %0.036231.5380689.09-950.7 %0.0
รวม 542,483 675,000 -24.43 % 0.0 36,232 380,689 -950.71 % 0.0