กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 2743135.82049099.025.3 %5.052146.2534184.64134.4 %5.0
รวม 2,743,136 2,049,099 25.30 % 5.0 52,146 34,185 34.44 % 5.0