กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง1163303.62183869.0-87.7 %0.075196.03981561.602-8.5 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)59162.422122876.0-107.7 %0.021201.94125574.0-20.6 %0.0
รวม 1,222,466 2,306,745 -88.70 % 0.0 96,398 107,136 -11.14 % 0.0