กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท1151090.61106279.03.9 %1.545595.88323275.7349.0 %5.0
รวม 1,151,091 1,106,279 3.89 % 1.5 45,596 23,276 48.95 % 5.0