สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)505757.97327000.035.3 %5.026695.1991837.193.1 %5.0
รวม 505,758 327,000 35.34 % 5.0 26,695 1,837 93.12 % 5.0