กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์1629977.51156517.029.0 %5.031729.16335.850180.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1303724.91256000.03.7 %1.56032.51063.32282.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา46108.4313709.070.3 %5.0164.85001131.7520.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1451025.51133000.021.9 %5.08398.449217259.695-105.5 %0.0
สำนักข่าว82849.672320000.0-286.2 %0.027972.6488461.837969.7 %5.0
รวม 4,513,686 3,879,226 14.06 % 5.0 74,298 33,252 55.24 % 5.0