สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค433678.25217976.049.7 %5.024759.775357.533778.4 %5.0
รวม 433,678 217,976 49.74 % 5.0 24,760 5,358 78.36 % 5.0