กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ971407.81790046.6318.7 %5.032954.7725269.00823.3 %5.0
รวม 971,408 790,047 18.67 % 5.0 32,955 25,269 23.32 % 5.0