กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1267297.3738613.041.7 %5.056307.82850446.84410.4 %5.0
รวม 1,267,297 738,613 41.72 % 5.0 56,308 50,447 10.41 % 5.0