กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1571960.01155713.026.5 %5.0104048.941978.89859.7 %5.0
รวม 1,571,960 1,155,713 26.48 % 5.0 104,049 41,979 59.65 % 5.0