กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 618114.13572824.07.3 %3.531369.5613732.843388.1 %5.0
รวม 618,114 572,824 7.33 % 3.5 31,370 3,733 88.10 % 5.0