กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 1856979.01389921.025.2 %5.027648.834219.7384.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม7005.45023818.045.5 %5.0331.25329.023990.7 %0.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว8117.94971574.080.6 %5.0268.60001215.83819.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี7907.66992927.063.0 %5.0414.64999153.1260163.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)7940.99021529.080.7 %5.0469.55002132.743571.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี11516.042626.077.2 %5.0308.04999419.62448-36.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา7487.49021563.079.1 %5.0310.60001476.33298-53.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี8057.50981381.082.9 %5.0248.649994.699999898.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)5653.39993701.034.5 %5.0109.25.095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)7634.93025.099.9 %5.0111.6108.352.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)5653.39996704.0-18.6 %0.087.050003150.0-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท13025.625326.291-94.4 %0.0264.39999498.10699-88.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด11567.3591862.083.9 %5.0296.85001519.08148-74.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม7749.753109.059.9 %5.0250.45350.569-40.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์7818.64013762.051.9 %5.0339.79999208.7659938.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)7818.64011727.077.9 %5.0173.15001232.995-34.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี8017.89991247.184.4 %5.0192.25344.28-79.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี8453.791829.078.4 %5.0257.70001405.03149-57.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)6402.83981798.071.9 %5.0203.29999226.2975-11.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา7645.95025284.030.9 %5.0268.95001330.91251-23.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว7248.985.099.9 %5.0307.45001370.5-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง12873.8932762.5-154.5 %0.0274.15002168.237538.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี9515.25984105.056.9 %5.0265.40002356.87347-34.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี7736.253103.059.9 %5.0278.79999367.80298-31.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)7737.04983301.057.3 %5.0346.39999233.665532.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี10084.222804.072.2 %5.0291.04999336.48499-15.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)7289.89995.099.9 %5.0293.20001336.74548-14.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 6762.3198912.086.5 %5.0219.85001269.60999-22.6 %0.0
รวม 2,081,702 1,508,691 27.53 % 5.0 34,831 11,770 66.21 % 5.0