สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ674443.13395000.041.4 %5.036506.663330.090.9 %5.0
รวม 674,443 395,000 41.43 % 5.0 36,507 3,330 90.88 % 5.0