สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน494009.31227820.553.9 %5.026116.751163.740595.5 %5.0
รวม 494,009 227,821 53.88 % 5.0 26,117 1,164 95.54 % 5.0