กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ439033.81151813.065.4 %5.026388.7793006.983488.6 %5.0
รวม 439,034 151,813 65.42 % 5.0 26,389 3,007 88.61 % 5.0