กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน469764.66133096.071.7 %5.027792.6419504.299865.8 %5.0
รวม 469,765 133,096 71.67 % 5.0 27,793 9,504 65.80 % 5.0