สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน492911.06270006.045.2 %5.027676.9594697.860483.0 %5.0
รวม 492,911 270,006 45.22 % 5.0 27,677 4,698 83.03 % 5.0