สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์863381.56481756.6344.2 %5.027555.06614.397576.0 %5.0
รวม 863,382 481,757 44.20 % 5.0 27,555 6,614 76.00 % 5.0