กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ1011381.8788923.6922.0 %5.033526.9498286.663175.3 %5.0
รวม 1,011,382 788,924 22.00 % 5.0 33,527 8,287 75.28 % 5.0