กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน801597.0731935.068.7 %4.035115.30921090.51839.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ27791.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7780.0728ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )15190.8413777.689.3 %4.54974.740210147.541-104.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ23931.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2989.6499ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร10507.692106.080.0 %5.05231.465109.83152.3 %1.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์12403.1092390.080.7 %5.03402.74813.2988-41.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี11764.683332.899971.7 %5.03663.29987319.8467-99.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร11431.412145.081.2 %5.03597.26129.4497-70.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ1662.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์12242.344165.066.0 %5.04195.929711551.709-175.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา15436.721804.094.8 %5.01289.98742.9736-577.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบ1482.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย10895.24912.091.6 %5.03192.255264.1499-64.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต12814.8112642.079.4 %5.01979.2729.4209663.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ไม่ครบ3749.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3710.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่ไม่ครบ2658.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2256.1001ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก13269.188714.2934.3 %5.03729.10014581.8882-22.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 927,553 772,924 0.00 % 0.0 70,371 85,481 0.00 % 0.0