กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 676015.69436785.1935.4 %5.027867.6994298.927284.6 %5.0
รวม 676,016 436,785 35.39 % 5.0 27,868 4,299 84.57 % 5.0