กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 823865.88711072.9413.7 %5.033245.5597390.386777.8 %5.0
รวม 823,866 711,073 13.69 % 5.0 33,246 7,390 77.77 % 5.0