กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1004247.01051309.8-4.7 %0.033745.8019887.148470.7 %5.0
รวม 1,004,247 1,051,310 -4.69 % 0.0 33,746 9,887 70.70 % 5.0