กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ950100.25850167.6310.5 %5.032745.3016329.065480.7 %5.0
รวม 950,100 850,168 10.52 % 5.0 32,745 6,329 80.67 % 5.0