สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1597950.8956503.040.1 %5.062411.10230111.30551.8 %5.0
รวม 1,597,951 956,503 40.14 % 5.0 62,411 30,111 51.75 % 5.0