กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 2505497.02335508.06.8 %3.061666.94940530.034.3 %5.0
รวม 2,505,497 2,335,508 6.78 % 3.0 61,667 40,530 34.28 % 5.0