กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1049568.0637188.3839.3 %5.035059.028480.6518.8 %5.0
รวม 1,049,568 637,188 39.29 % 5.0 35,059 28,481 18.76 % 5.0