กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย872537.25570000.034.7 %5.033770.82818480.44545.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี57593.10953689.026.8 %3.010079.6999811.75782.7 %1.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย49607.2542034.96115.3 %5.07967.027234.68469.2 %4.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท46262.05967238.0-45.3 %0.07922.89992439.569.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี55960.44137979.00832.1 %5.06042.15043863.649936.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต59412.03136076.1839.3 %5.06326.35013475.099945.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี57621.44954287.165.8 %2.57758.8203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,198,994 861,304 28.16 % 5.0 72,109 45,305 37.17 % 5.0