กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1674913.3707148.057.8 %5.038154.39825389.033.5 %5.0
รวม 1,674,913 707,148 57.78 % 5.0 38,154 25,389 33.46 % 5.0