กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม485248.56129726.073.3 %5.025838.4593218.234987.5 %5.0
รวม 485,249 129,726 73.27 % 5.0 25,838 3,218 87.54 % 5.0