สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม811500.88781338.753.7 %1.532638.9813171.23359.6 %5.0
รวม 811,501 781,339 3.72 % 1.5 32,639 13,171 59.65 % 5.0