กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 4288832.0420681.090.2 %5.034314.87114689.89657.2 %5.0
รวม 4,288,832 420,681 90.19 % 5.0 34,315 14,690 57.19 % 5.0