กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 482549.66163791.6666.1 %5.027945.857109.91874.6 %5.0
รวม 482,550 163,792 66.06 % 5.0 27,946 7,110 74.56 % 5.0