กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 2142972.51265000.041.0 %5.0108573.1926086.9376.0 %5.0
รวม 2,142,973 1,265,000 40.97 % 5.0 108,573 26,087 75.97 % 5.0