กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน244050.2548000.080.3 %5.026413.7994031.223984.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ457127.59147833.7367.7 %5.07476.85995517.685526.2 %5.0
รวม 701,178 195,834 72.07 % 5.0 33,891 9,549 71.82 % 5.0