กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 696133.88554770.020.3 %5.032814.075788.4682.4 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 135245.2270872.047.6 %5.02793.043539.6973-26.7 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 2484446.8652304.073.7 %5.02670.483109.0081-16.4 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง832659.525553.096.9 %5.011941.6993908.505167.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง508139.94361413.028.9 %5.09071.38963107.489565.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม639380.51823818.0-185.2 %0.011346.42587.0477.2 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร638204.25442553.030.7 %5.014032.316768.488-19.5 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี483960.66313692.035.2 %5.05861.60012763.984452.8 %5.0
รวม 6,418,171 4,244,975 33.86 % 5.0 90,531 41,573 54.08 % 5.0