กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2169245.51246646.042.5 %5.044548.45339676.89510.9 %5.0
รวม 2,169,246 1,246,646 42.53 % 5.0 44,548 39,677 10.94 % 5.0