สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 478131.31162221.1966.1 %5.025022.43741.663385.0 %5.0
รวม 478,131 162,221 66.07 % 5.0 25,022 3,742 85.05 % 5.0