สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 242853.69206460.0915.0 %5.029168.37912848.10356.0 %5.0
รวม 242,854 206,460 14.99 % 5.0 29,168 12,848 55.95 % 5.0