สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 832980.88440591.047.1 %5.035071.53147377.449-35.1 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)23899.6299238.061.3 %5.01787.51218.1689987.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)89087.328214000.0-140.2 %0.033093.529471.01410.9 %5.0
รวม 945,968 663,829 29.83 % 5.0 69,953 77,067 -10.17 % 0.0