สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน765824.5752874.01.7 %0.530109.56123.349679.7 %5.0
รวม 765,825 752,874 1.69 % 0.5 30,110 6,123 79.66 % 5.0