กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน1585295.31421884.110.3 %5.041468.69114456.78665.1 %5.0
รวม 1,585,295 1,421,884 10.31 % 5.0 41,469 14,457 65.14 % 5.0