กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1243990.4573645.053.9 %5.031181.9512660.119991.5 %5.0
รวม 1,243,990 573,645 53.89 % 5.0 31,182 2,660 91.47 % 5.0